toggle menu

Barnakőszén - előzetes igényfelmérés

Barnakőszén igényfelmérés

Tárgy: előzetes igényfelmérés - barnakőszén

Tisztelt Vitnyédi Lakosok!

A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára az alábbi levéllel fordult Önkormányza-tunkhoz:

„Az év elején a szomszédunkban kirobbant háború, továbbá a bevezetett gazdasági szankciók következtében jelentősen megváltozott a gazdasági környezet, az energiaárak drasztikusan megemelkedtek.

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunk-tól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel kérem önkormányzatuk közreműködését a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.”

A fentiekre tekintettel a településünkön élő és széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság körében az önkormányzat előzetes igényfelmérést végez.

Az igények összesítését követően az adatok a Belügyminisztérium felé kerülnek továbbításra annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló információk alapján valós segítséget jelentő meg-oldási javaslat kerülhessen a Kormány elé.

Barnakőszén igényüket - az előzetes felméréshez - háztartásonként, a mennyiség megjelölésével (mázsában) jelezhetik az önkormányzat felé legkésőbb 2022. szeptember 28-án 16.00 óráig az alábbi elérhetőségeken:

• e-mailen: hivatal@vitnyed.hu

• telefonon: 96/ 241-288

• személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben: 9371 Vitnyéd Fő utca 7.

Vitnyéd, 2022-09-19

Szalai Csaba

polgármester