toggle menu

Vitnyédi Berekerdő Óvoda

Óvodánk 1960-ban épült és 2018-ban teljeskörű felújításon esett át. Jelenleg két csoporttal működik, 50 férőhellyel. Fenntartónk a Vitnyéd Községi Önkormányzat.
Vitnyédi Berekerdő Óvoda

Óvodánk 1960-ban épült. Jelenleg két csoporttal működik, 50 férőhellyel. Önállóan, később alapítványi óvodaként, majd 2008-tól a Király-tó Óvoda és Bölcsőde tagóvodájaként. 2015.szeptember 1-től, Vitnyéd Községi Önkormányzata saját, önálló nevelési intézményeként működik újra. Jelenleg 2 csoportjában 4 óvónő és 2 dajka látja el a nevelési feladatokat.

Az intézmény belső esztétikája, hangulata családias feltételeket teremt gyermekeink óvodai neveléséhez, melynek megteremtésében nagy szerepe van az itt dolgozó pedagógusoknak.

Az óvoda az évek során aktív résztvevője volt a falu hagyományápolásának. Sok-sok hagyományőrző tárgy, kép gyűjtése valósult meg a jelen számára. Ezt új intézményként, még fokozottabban szeretnénk megvalósítani, a generációk közvetlen kapcsolatával a hagyományokat átörökíteni.

Nevelőtestületünk egységes, szemléletében gyermek centrikus. Fontosnak tartjuk az egyéni képességek fejlesztését és kibontakoztatását, támogatjuk a kreatív önfejlesztés fejlődésének lehetőségét mind magunk és gyermekeink körében.

Az óvodába járó gyermekek szociális helyzete változó; adottságaik, képességeik is igen eltérőek, ehhez kell alkalmazkodnunk az óvodai nevelésünkben is. Személyes példamutatással erősítjük a természeti és társadalmi környezettel való kapcsolatot. Megismertetjük óvodásainkkal a közelebbi és távolabbi környezetet. Erősítjük a szülőföldhöz való pozitív viszonyulást, kötődést az által, hogy megismerik a természet és az ember által létrehozott környezet szépségét, helyi értékeit.

INTÉZMÉNYI PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK:

Napjaink társadalmi, környezeti adottságainak figyelembevételével fogalmazódott meg bennünk a harmóniára való törekvés gondolata, mely nem csak a testi – lelki egészségre nevelést foglalja magába, hanem az ember és a természet megbonthatatlan egységét célozza.

Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek más és más, ezért a fejlesztésükre irányuló pedagógiai eljárásoknak alkalmazkodniuk kell az egyéni fejlettséghez, a fejlődés üteméhez és sajátosságaihoz.

Számunkra nincs különbség gyermek és gyermek között csak az egyenlő feltételek és azonos körülmények között bizonyított tehetség, egyéni hajlam, irányultság különbözteti meg őket egymástól.

Egyik fontos feladatunk az igazságosság, a kisebbrendűségből, az anyagi családi körülményekből eredő különbségek kiegyenlítése, a lappangó tehetségek felszínre hozása.

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét,

Szaporítja tapasztalatait.

Ő azt hiszi, csak játszik. 

De mi már tudjuk, mire megy a játék.

Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven

Eszű és tevékeny ember váljék belőle.”

(Varga Domokos)