toggle menu

Humán erőforrások és szolgáltatások térségközi fejlesztése Kapuvár mikrokörzetben

Vitnyéd Községi Önkormányzat „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” pályázati kiírásra támogatási dokumentációt nyújtott be, amelyet a település most konzorciumi partnerségben hajt végre.

Projekt azonosítószám: EFOP -1.5.3-16-2017-00008
Konzorcium vezető: Kapuvár Városi Önkormányzat
A projekt költségvetése: 249.900.000 Ft.
Támogatás intenzitása: (%-ban): 100%
Projektmegvalósítás időtartama: 2017-2020

Projekt tartalmának bemutatása:

A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A helyi esélyegyenlőségi programban feltárt probléma komplex, a helyi közösségeket célzó fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A felhíváshoz illeszkedve céljainkat a következőképp fogalmazzuk meg.

A térségben élő álláskeresők, hátrányos helyzetűek munkaerő-piaccon való megjelenésének támogatása, segítése, valamint a mikrotérség megtartó erejének növeléséve, településközi együttműködések fokozása. Célunk továbbá a munkaerő-piaci szolgáltatások bevezetése és egészségtudatosságra ösztönző programok szervezése, valamint kreatív közösség és kulcskompetenciák fejlesztése, a hazatérés és helyben maradás segítése.

A fejlesztések a Helyi Esélyegyenlőségi Programban (HEP) lefektettet célokra irányul.

A projekt keretein belül Vitnyéden a Közösségi Ház mellékhelyiségi csoportja, a sportöltöző nádtetőszerkezetének gerincjavítása valósul meg. . Beszerzésre kerülnek továbbá informatikai eszközök, egy defibrillátor, 24 órás megfigyelő készülék, kapuk és mobilhangosítás és egy fő közösségszervező munkatárs is alkalmazásra kerül.

A megszületett támogatói döntés értelmében a konzorcium jogosulttá vált arra, hogy a kérelemben megfogalmazott célokat sikeresen megvalósítsa.

Konzorciumi partnerek

  •     Kapuvár Városi Önkormányzat
  •     Vitnyéd Községi Önkormányzat
  •     Veszkény Község Önkormányzat
  •     Osli Község Önkormányzat
  •     Szárföld Község Önkormányzat
  •     Hövej Község Önkormányzat