toggle menu

Vitnyéd községi önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

Azonosító: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01235

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.03.22

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2018.06.30.

Támogatás összege: 6 000 000.- Ft

A pályázatot benyújtó Vitnyéd Közégi Önkormányzat, mint a Vitnyédi Közös Önkormányzati székhelye és a Közös Hivatal másik települése Agyagosszergény ezen pályázat sikeres elbírálása után tud csatlakozni az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez. A projekt keretében településeink képessé válnak a rendszercsatlakozásra. Vitnyéden a későbbi NTG gerinchálózat fogadása és továbbvitelére alkalmas fogadó szekrény a szükséges switch-el, a könyvelési, adóigazgatási és iktatási feladatokkal foglalkozó kolléga eszközeit cserélnénk ki, a minél pontosabb információk biztosítása érdekében. Az eszközök beszerzése során maximálisan figyelembe vesszük az ASP kormányrendelet 2. mellékletében foglalt paramétereket. Az ASP projekthez történő csatlakozásunk során elengedhetetlen a rendszer elvárásait figyelembe vevő, azokat maximálisan követő szabályzatok (informatikai biztonsági, iratkezelési) kialakítása és személyre szabása a projekt sikeres megvalósítása érdekében.

Az ASP központ által, központilag meghatározott módszertan alapján és központi segítséggel végezzük el az adatok tisztítását, migrálását. A rendszer minél alaposabb és pontosabb megismerését és alkalmazását mindvégig szem előtt tartva kollégáink a szükséges képzéseken részt vesznek, hiszen a rendszer tzökéletes működéséhez elengedhetetlen az információ szolgáltatójának szakmai felkészültsége és naprakészsége az általa használt szakrendszerrel kapcsolatban. A projekt megvalósítását pályázati forrásból finanszíroznánk, a beszerzések kapcsán várhatóan nem lesz közbeszerzési kötelezettségünk, de a piaci ár igazolásához szükséges feltételeket így is teljesíteni fogjuk, legalább 3, azonos tartalmú és egymással versenyző árajánlat kérésével. 

A projekt megvalósítása során vállalt tevékenységeink, elérni kívánt eredmények: 

1-2. Eszközök beszerzése: Az ASP Kormányrendelet 2. mellékletébe foglalt paraméterekkel rendelkező, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges, beszerzett, üzembe helyezett eszközök. Minden mukaállomáshoz szükséges még 1-1 db db, az elektronikus személyi igazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasó is. 

3. Működésejlesztés és a szabályozási keretek kialakítása, mely során 2 db új szabályzat kerül megvalósításra (IT biztonsági szabályzat és iratkezelési szabályzat). 

4. Önkormányzati szakrendszerek adatállománya minőségének javítása, migrációja: Szakrendszerenként a tisztított adatállományok alapján megtörtént adatfeltöltés. 

5. Tesztelés és élesítés: A dolgozók által végrehajtott és sikeresen lezárt migrációs és felhasználói tesztelések elvégzése. A rendszercsatlakozás után önkormányzataink az alábbi szakrendszereket fogják használni: iratkezelő szakrendszer, gazdálkodási szakrendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, valamint hagyatéki leltár rendszer