toggle menu

Vitnyédi óvoda infrastrukturális fejlesztése

Projekt megnevezése:
Vitnyédi óvoda infrastrukturális fejlesztése 

Projekt azonosító száma:

TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00003 

Kedvezményezett:

Vitnyéd Községi Önkormányzat 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 

39 092 904 Ft 


A finanszírozás típusa: 

Európai Regionális Fejlesztési Alap 


A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 

2017. október 1. 

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 

2019. február 1. 

A projekt fizikai befejezésének időpontja: 

2018.10.31. 


Projekt bemutatása

Vitnyéd község önkormányzati tulajdonú óvodájának infrastrukturális fejlesztésére több mint 39 millió forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza. 

Vitnyéd Község egyetlen óvodája 1960-ban épült, az óvoda állapota az évek folyamán sokat romlott és a kialakult hibák, hiányosságok újabbakat hoztak magukkal, így az Európai Uniós pályázatnak köszönhetően jelen projekt keretében a Vitnyéd Községi Önkormányzat tulajdonában lévő óvoda infrastrukturális fejlesztése valósul meg. A Támogatási szerződést aláírták, így a kivitelezés is hamarosan megkezdődik, melynek eredményeként 2019 év elejére már egy korszerű intézményben játszhatnak a gyerekek. 

A 39,02 millió forintos európai uniós támogatású felújítás során az épület funkciója nem változik, viszont az előírásoknak megfelelő megközelítés, akadálymentesítés készül, valamint új gázkazán kerül beépítésre. Az átalakításra kerülő épületrész régi padozata bontásra kerül, új padlószerkezet készül a tervek szerint új szigetelésekkel és burkolatokkal. Az épületrészen új tetőfedés és bádogozás készül, valamint a homlokzatok és a födém hőszigetelése is megoldásra kerül. A homlokzatképzés hőszigetelő rendszerrel és dörzsölt színvakolattal készül. Az épület födémére cellulóz hőszigetelés készül, a belső festésére és burkolat felújítására is sor kerül. A nyugati tetőfelületen napelem kerül elhelyezésre. A személygépkocsi parkoló, annak térburkolása a szomszédos, ugyancsak Önkormányzati, 312/1 hrsz. ingatlanon már kialakításra került, ahol egy akadálymentes parkoló készül. 

Jelen projekt átfogó célja az óvodai ellátáshoz való hozzáférés térségi szintű javítása, valamint a szolgáltatások minőségének fejlesztése és a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése. A beruházásnak köszönhetően javul az óvodai ellátáshoz való térségi szintű hozzáférés, valamint növekszik a kisgyermeket nevelők munkavállalási aránya. 

A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. Ezen kívül a fejlesztés illeszkedik az Aranydió óvoda nevelési gyakorlatához, hiszen az intézmény a befogadó-elvű nevelési gyakorlatot alkalmazza, és így a beruházás elősegíti a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/integrációs nevelését és a HH/HHH gyermekek integrációját is. 

A beruházás jelenleg folyamatban van, a kivitelezés várható befejezése 2018. június 30-ig megtörténik!

2018.07.06-án a kivitelezési munkálatok elérték az 100%-os készültséget, megtörtént a műszaki átadás-átvétel.


2018.10.31-én a projekt fizikailag lezárult.