toggle menu

Álláshirdetés ÓVODAPEDAGÓGUS munkakör betöltésére Agyagosszergény

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Álláshirdetés az eredeti oldalon

Érdeklődni az óvoda telefonszámán lehet: 06 30 010 2838 ÁLLÁSPÁLYÁZAT

VITNYÉDI BEREKERDŐ ÓVODA

Vitnyédi Berekerdő Óvoda

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Óvodapedagógus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az óvodapedagógus fő feladata, hogy a családban történő nevelést kiegészítve elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Feladata a rábízott gyermekek nevelése és fejlesztése a legjobb tudásának megfelelően, minden területre kiterjedően. Feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az Országos Nevelési Program alapján végzi önállóan, és felelősséggel. A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyek a vonatkozó jogszabályok határoznak meg. Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket, hitelesen és naprakészen vezeti az intézményben kötelező dokumentumokat.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Agyagosszergény

Álláshirdető szervezet bemutatása: Vitnyédi Berekerdő Óvoda két szervezeti egységben működik. Vitnyéden és Agyagosszergényben. Az utóbbi telephely 30 fős befogadó képességű. Érdeklődni az óvoda telefonszámán: 06300102838

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Erkölcsi bizonyítvány

  Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:

  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, Óvodapedagógus

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

  Főiskola

  Óvodapedagógus végzettség

  Pályakezdő is jelentkezhet

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  adatkezelési nyilatkozat

  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

  fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.13. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázati dokumentáció alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.14. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.vitnyed.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.07.30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.